«

Arama

Bilmek ama nasıl:

Suyla inceltilebilen verniklerin ve cilalı boyaların işlenmesi

 

Suyla inceltilebilen vernik sistemlerinin solvent içeren malzemelere göre avantajları, bir cilahane ortamında tahmin edilenden daha fazladır. Suyla inceltilen cilalı boyalar ve vernikler resmi iş güvenliği denetimi, emisyon değerleri, filtre sistemlerinin ve elektrikli ekipmanların tasarımı, patlama ve yangın koruması ile çalışanların sağlık sorunlarına yönelik yükümlülüklerde belirgin avantajlar sağlar.

Mekan havalandırmasının gerekmemesi, mekan sıcaklık kontrolündeki sınırlama ve vernikleme çevrimi sürelerinin radikal şekilde kısalması gibi vernikleme tekniğine yönelik ek faydalar elde edilmesi genellikle tavsiye edilir, fakat pratikte vernikleme sonucu kısıtlanmadan hayata geçirilemez. Vernikleme hatalarının önlenmesi için bazı noktalara dikkatinizi çekmek istiyoruz:

 

1. Nem tahliyesi ve sıcaklık kontrolü
Suyla inceltilebilen verniklerde organik solventler mevcut olmadığı için havalandırmanın gerekmediği düşüncesi yanlıştır. Vernik katmanında su bulunduğu sürece, vernik katmanı sertleşemez. Bu nedenle, kurutma odalarında iyi bir havalandırma sağlanması çok önemlidir.

 

2. Islak katman kalınlığı
Çok sayıda dispersiyon verniğinin akış bilimi, ıslak katman kalınlıklarının daha yüksek bir boyutta uygulanmasına izin verir. Fakat bu tür kalın vernik katmanları normal 12-18 saatlik kurutma süresi içinde yeterli miktarda sertleşemez; bu durum, pencerelerin taşınması, bağlanması ve istiften alınması sırasında sorunlara neden olur. Vernik katmanın gece boyunca iyi şekilde komple kurumasını isteyenler, suyla inceltilebilen vernikleri 150 μm'den daha kalın şekilde ıslak uygulamamalıdır.

3. Kurutma
Sadece göz kararı veya elle dokunarak kurutmanın tamamlandığına karar verilir ve birkaç saat sonra ikinci vernik katmanı uygulanırsa, ilk vernik katmanı, ikinci vernik katmanındaki su nedeniyle şişebilir ve daha sonra çok gecikmeli şekilde kurumaya devam edebilir.

 

4. Sızdırmazlık profilleri
Kaplama sırasında/kaplama ile şişme, renk değişimi ve yapışmanın önlenmesi için, sızdırmazlık malzemeleri ve yanaklı contaların sulu vernik sistemine adapte edilmiş olması gerekir.

 

5. Aksesuarlar
Aksesuarlar ve sabitleme parçaları korozyona dayanıklı olmalıdır. Çerçeve ve kanat arasındaki baskı basıncı, tüm parçada (kanat) homojen olmalı ve çok yüksek olmamalıdır.